top of page
Skogssolstrålar

ANONYMA SPELARE (GA)

ANONYMA SPELARE (GA) är en gemenskap av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra, så att de kan lösa sina gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från tvångsmässigt spelande.

Det enda kravet på medlemskap är en önskan att sluta spela. GA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom våra egna frivilliga bidrag. GA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, inte heller till någon annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt primära syfte är att sluta spela och att hjälpa andra tvångsmässiga spelare att göra detsamma.

Ovilliga att erkänna

De flesta av oss har varit ovilliga att erkänna att vi verkligen var tvångsmässiga spelare. Ingen gillar tanken att de är annorlunda än sina vänner. Därför är det inte förvånande att våra spelkarriärer har präglats av otaliga fruktlösa försök att bevisa att vi kan spela som andra människor. Tanken att vi på något sätt, någon dag, ska kunna kontrollera vårt spelande, är en stor besatthet hos varje tvångsmässig spelare. Ihållandet av denna illusion är förvånande. För många leder det till fängelse, dårhus eller död.​

Vi lärde oss att vi var tvungna att fullt ut erkänna för oss själva att vi är tvångsmässiga spelare. Detta är det första steget i vårt tillfrisknande. Vad beträffar spelandet, måste illusionen att vi är eller kommer bli som andra människor krossas.

Vi har förlorat förmågan att kontrollera vårt spelande. Vi vet att ingen tvångsmässig spelare någonsin återfår kontrollen. Alla har vi tidvis känt att vi hållit på att återfå kontrollen, men dessa, vanligtvis korta perioder följs oundvikligen av ännu mindre kontroll, vilket på sikt leder till ömklig och obeskrivlig demoralisering. Vi är övertygade om att spelare som vi har fastnat i greppet på en progressiv sjukdom. Under all överskådlig framtid kommer vi att bli sämre, inte bättre. Därför försöker vi, efter bästa förmåga, att praktisera vissa principer i vårt dagliga liv, för att kunna leva ett normalt och lyckligt liv.

"Vi har förlorat förmågan att kontrollera vårt spelande. Vi vet att ingen tvångsmässig spelare någonsin återfår kontrollen."

Our Mission

12 steg

GA's 12 steg för tillfrisknande

Nävar i solidaritet
färgglada böcker

12 traditioner

Traditionerna är riktlinjer för grupper och förhållandet mellan grupper.

Hitta ett möte

bottom of page