top of page
färgglada böcker

12 Traditioner

Gamblers Anonymous tolv traditioner är viktiga riktlinjer som hjälper oss att upprätthålla en hälsosam och hållbar gemenskap. Dessa traditioner inkluderar vikten av att upprätthålla en enkel struktur, att förhindra att personligt inflytande tar över, att skydda integriteten hos våra medlemmar och vårt gemensamma syfte samt att undvika ekonomiska konflikter. Traditionerna är utformade för att stödja vår gemenskap och säkerställa att vi kan fortsätta att erbjuda stöd till personer som kämpar med spelberoende.

GA's 12 Traditioner

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i gruppen. 
   

 2. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
   

 3. Det enda villkoret för medlemskap i GA är en önskan att sluta spela. 
   

 4. Varje grupp skall vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller GA som helhet. 

 5. GA har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de spelmissbrukare som fortfarande lider. 
   

 6. GA bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, i annat fall kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte. 
   

 7. Varje GA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån. 
   

 8. GA bör alltid förbli icke professionellt men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter. 
   

 9. GA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet – direkt ansvariga inför dem de tjänar. 
   

 10. GA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör GA:s namn aldrig dras i offentliga tvister. 
   

 11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, film, radio, TV och internet. 
   

 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip framför person. 

Hitta ett möte

bottom of page