Vad är anonyma spelare 

Anonyma spelare (GA) är en gemenskap av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och sitt hopp med varandra så de kan lösa sina gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från spelberoendet.


Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta spela. Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter, vi är självförsörjande genom våra egna bidrag.
 

GA är inte sammankopplad med någon religion, politiskt organisation eller institution. Vi deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.


Vårt primära syfte är att sluta spela och att hjälpa andra spelberoende att göra detsamma.

Har du frågor om spelberoende och vilken hjälp det finns att få?

 

Maila oss: gamblersmalmo@gmail.com

© 2023 by anonyma spelare