Vad är anonyma spelare 

Anonyma spelare (GA) är en gemenskap av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och sitt hopp med varandra så de kan lösa sina gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från spelberoendet.


Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta spela. Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter, vi är självförsörjande genom våra egna bidrag.
 

GA är inte sammankopplad med någon religion, politiskt organisation eller institution. Vi deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.


Vårt primära syfte är att sluta spela och att hjälpa andra spelberoende att göra detsamma.

Delta gärna i våra digitala möten via zoom. 

Fredagar kl 19.00 - Talarmöte

Söndagar kl 20.00 - Stegmöte

Meeting id: 667 777 3344

Passcode: 670709

spelberoende sverige anonyma spelare