top of page

20 Frågor

 De flesta spelberoende kommer att svara JA på minst 7 av dessa frågor.

 

 1. Har du någon gång försummat jobbet eller skolan på grund av spel?
   

 2. Har spelandet någonsin gjort ditt familjeliv olyckligt?
   

 3. Har spelandet påverkat ditt rykte/anseende?
   

 4. Har du någonsin känt samvetskval efter att du spelat?
   

 5. Spelade du någonsin för att skaffa pengar till skulder eller för att på annat sätt lösa ekonomiska svårigheter?
   

 6. Påverkades din effektivitet eller dina ambitioner negativt av spelandet?
   

 7. Efter en förlust, kände du att du så fort som möjligt måste återvända för att vinna tillbaka dina förluster?
   

 8. Hade du efter att du vunnit en längtan att återvända och vinna mer?
   

 9. Spelade du ofta till sista kronan
   

 10. Lånade du någonsin för att finansiera ditt spelande?
   

 11. Har du någonsin sålt någonting för att finansiera spelandet?
   

 12. Har du känt motvilja att använda ”spelpengar” till normala utgifter?
   

 13. Gjorde spelandet dig obekymrad om din och din familjs välmående?
   

 14. Spelade du någonsin längre än planerat?
   

 15. Har du någonsin spelat för att fly från oro eller problem?
   

 16. Har du någonsin begått eller funderat på att begå brott för att finansiera spelandet?
   

 17. Har spelandet orsakat sömnproblem?
   

 18. Fick gräl, besvikelser eller frustration dig att vilja spela? 
   

 19. Hade du någonsin en önskan att fira framgång med några timmars spel?
   

 20. Har spelandet någonsin fått dig att överväga självmord? 

bottom of page